Teknoloji Destekli Rehabilitasyon

Özellikle bebek ve çocukların değerlendirilmesinde, çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanımının yanı sıra, konuyla ilgili uzman kişilerin yaptığı çocuk ve aileye ilişkin gözleme dayalı değerlendirmeler de uyumsal davranışların, sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinin değerlendirilmesi açısından sürecin önemli bir parçasıdır.

Bebekler ve çocuklar için temelde hızlı bir değişim süreci olan büyüme sürecinde çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan özel durumların çocuk ve aileye özgü olarak bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi için gerektiğinde farklı meslek gruplarının bir arada çalışması önemlidir. Değerlendirmenin bütüncül bir bakış açısıyla yapılması, gerekli temel desteklerin sağlanması ve müdahale planının oluşturularak uygulanması açısından da daha işlevseldir. Bu nedenle Bilge Çocuk Ekibinde uzman psikolog, özel eğitim uzmanı, fizyoterapist, çocuk gelişimi uzmanı, dil ve konuşma terapisti gibi farklı meslek grupları bir arada ve işbirliği içerisinde hizmet verirler.