Duyu Bütünlüğü Terapisi

İlk kez A. J. Ayres tarafından tanımlanmıştır. Duyu bütünlüğünü; kişinin vücudunu etkili kullanabilmesi için çevresinden ve vücudundan gelen duyusal bilgileri alması, organize etmesi ve yorumlamasını sağlayan nörolojik bir süreç olarak tanımlanır. Duyusal bilgilerin yeterli bütünleştirilmesi ve işlemlemesinin tüm motor, davranışsal, duygusal ve dikkat cevaplarının (adaptif davranış) oluşturulmasında önemli bir temel oluşturduğunu varsayar.

Duyu Bütünlüğü Bozukluğu, öğrenme bozukluğu olan çocukların duyusal bilgileri bütünlemede problemlerinin olduğu ve bu problemlerin çocukların motor öğrenmesini, akademik becerilerini, dikkat durumunu ve davranış şekillerini de etkileyebileceğini gösterir.