Erken Müdahale Programları

Çocuk beyninin yeniden organize olma kapasitesi oldukça yüksektir. Çok ciddi bir yaralanma da geçirilmiş olsa, beyinde sağlam kalan bölgeler yaralanmış bölgelerin görevini üstlenir. Sinir hücreleri yeniden oluşma ve çoğalma özelliğine sahip olmadığından, beyin yaralanması sonrasında, çocukların iyileşmelerini veya toparlanmalarını sağlayan en önemli mekanizma “nöroplastisite” olarak bilinir. İlerleyici veya dejeneratif hastalıklar da dahi, çocuğun yeteneklerinin maksimum düzeye ulaşmasını sağlayan en önemli mekanizma “nöroplastisite” dir. Bu sayede merkezi sinir siteminde sağlam kalan yapılar arasında yeni sinir ağları oluşturularak, maksimum düzeyde normal proses sağlanmaya çalışılmaktadır.

Merkezi sinir sisteminde böyle bir sürecin işlediği düşünüldüğünde, nöroplastisite mekanizmalarının da uygun egzersiz ve terapatik yaklaşımlar ile geliştirildiği yeterince açıktır. Bu da demek oluyor ki, özel eğitim, fizyoterapi, iş ve uğraşı tedavisi sadece kuvvetlendirme veya becerileri öğretme işlemi değil, beyine bunları yeniden öğretme, kullanma ve etkilenmiş bölgeye adaptasyonu sağlama sürecidir.

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki; erken dönemde ellerini ve ayaklarını kullanan canlıların beyninde hızlı bir şekilde(birkaç hafta) adaptasyon gerçekleşmektedir. Hareket bozukluğu olan çocuklarda ellerin ve ayakların en erken dönemde kullanılmasının, uzun dönemde çok yararlı etkilerinin olduğu bilinmektedir. Özellikle, erken dönemde başlayan ve devam eden özel eğitim, fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları, hastalığa özel semptomların ilerlemesini ve kötüleşmesini engelleyecektir.