Sorular

Soru : Alternatif Tedaviler

Hareket bozukluğu olan çocuklara, hiperbarik oksijen tedavisi, akapunktur, refleksoloji, biyoenerji, uzay terapisi, yunuslarla tedavi v.b. birçok alternatif tedaviler önerilmektedir.

Bu tedavilerden yarar gören çocukların olduğunu gösteren bazı anekdotlar olmakla birlikte, hareket bozukluğu olan çocuklarda bu terapilerin etkinliğini bilimsel olarak ispatlamak zordur. Genel olarak bu tür tedaviyi alan çocuklardan oluşan büyük bir popülasyon incelendiğinde ve ortalamalara bakıldığında, çocukların herhangi bir kazanımları olmadığı görülmüştür. Bu, tüm çocukların bu alternatif tedavilerden fayda görmediği anlamına gelmediği gibi, bu tedavi yöntemlerini tüm çocuklara önermemek gerektiğini ortaya koymaktadır. Alternatif tedavilerin bir çoğu zararsızdır ancak, pahalı ve zaman alıcı olduğu bilinen bir gerçektir.

Soru : Neden Erken Rehabilitasyon?

Çocuk beyninin yeniden organize olma kapasitesi oldukça yüksektir. Çok ciddi bir yaralanma da geçirilmiş olsa, beyinde sağlam kalan bölgeler yaralanmış bölgelerin görevini üstlenir. Sinir hücreleri yeniden oluşma ve çoğalma özelliğine sahip olmadığından, beyin yaralanması sonrasında, çocukların iyileşmelerini veya toparlanmalarını sağlayan en önemli mekanizma “nöroplastisite” olarak bilinir. İlerleyici veya dejeneratif hastalıklar da dahi, çocuğun yeteneklerinin maksimum düzeye ulaşmasını sağlayan en önemli mekanizma “nöroplastisite” dir. Bu sayede merkezi sinir siteminde sağlam kalan yapılar arasında yeni sinir ağları oluşturularak, maksimum düzeyde normal proses sağlanmaya çalışılmaktadır.

Merkezi sinir sisteminde böyle bir sürecin işlediği düşünüldüğünde, nöroplastisite mekanizmalarının da uygun egzersiz ve terapatik yaklaşımlar ile geliştirildiği yeterince açıktır. Bu da demek oluyor ki, özel eğitim, fizyoterapi, iş ve uğraşı tedavisi sadece kuvvetlendirme veya becerileri öğretme işlemi değil, beyine bunları yeniden öğretme, kullanma ve etkilenmiş bölgeye adaptasyonu sağlama sürecidir.

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki; erken dönemde ellerini ve ayaklarını kullanan canlıların beyninde hızlı bir şekilde(birkaç hafta) adaptasyon gerçekleşmektedir. Hareket bozukluğu olan çocuklarda ellerin ve ayakların en erken dönemde kullanılmasının, uzun dönemde çok yararlı etkilerinin olduğu bilinmektedir. Özellikle, erken dönemde başlayan ve devam eden özel eğitim, fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları, hastalığa özel semptomların ilerlemesini ve kötüleşmesini engelleyecektir.